Op deze manier willen wij u informeren dat een veiligheidsmelding is uitgegeven op een bepaalde productie Beko condensdrogers. In het onderstaande bericht geeft de leverancier meer informatie over een eventueel veiligheidsrisico en wat u kunt doen als u over een van deze drogers beschikt.

Omdat BEKO kwaliteit en zekerheid hoog in het vaandel draagt, informeren wij u langs deze weg dat een bepaalde productie condensdrogers van 7kg een risico zou kunnen vormen.

Een mankement aan een van de elektronische componenten zou kunnen teweegbrengen dat deze oververhit waardoor er kans bestaat op brandgevaar

Vanuit statistisch oogpunt is de kans hierop bijzonder klein. Desalniettemin willen wij als fabrikant onze verantwoordelijkheid nemen, en hebben wij vrijwillig beslist om een aanpassing uit te voeren aan alle toestellen die mogelijk dit mankement zouden kunnen vertonen.

Mocht u een BEKO Condensdroger 7kg hebben aangeschaft na 1 juni 2012, zouden wij u willen vragen even het model en het serienummer van uw toestel na te gaan .

Deze informatie wordt vermeld op een signalisatieplaatje, dat u terugvindt op het front van uw toestel, bij het openen van de deur. De eerste twee cijfers geven het bouwjaar van uw toestel weer, de twee laatste de maand van productie.

De mogelijk betrokken toestellen werden geproduceerd tussen mei en november 2012. De overeenkomende modellen en serienummers worden in de tabel hieronder weergegeven.

Mocht uw apparaat van onderstaande serie deel uitmaken, vragen wij uw condensdroger niet meer te gebruiken, deze los te koppelen van het stroomnetwerk en contact op te nemen met de fabrikant door middel van de onderstaande knop. Vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer en het serienummer van het apparaat door te geven.

MOGELIJK BETROKKEN PRODUCTEN
Model: Serienummer:
DC7110 12-xxxxxxx-05
12-xxxxxxx-06
12-xxxxxxx-07
12-xxxxxxx-08
12-xxxxxxx-09
12-xxxxxxx-10
12-xxxxxxx-11
DC72301
DC7230
DCU 7230X
DCU 7330XB
DCU 7330XS
DCU 7430X